مشهد

در خراسان رضوی، ایران
امروز: یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر مشهد، در استان خراسان رضوی، ایران

اطلاعات شهر مشهد

۳۲۸ کیلومتر مربع

۲,۵۶۷,۲۴۳ نفر

صولت مرتضوی

051 3

http://www.mashhad.ir

۱۰۵۰ متر

عطر، زعفران، نبات، خشکبار، زرشک، قالی مشهد، نقل، مهر و تسبیح، چرم مشهد، نخودچی، کشمش

توس، سناباد

مشهدالرضا، مشهد مقدس، پایتخت معنوی ایران

آب و هوای شهر مشهد

سرعت باد: ۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب شرق

رطوبت: ۱۵ درصد، فشار: ۳۰۲۰۶.۶۰ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۵:۱۸

ساعت: ۱۹:۳۹

دما: °۲۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۹ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۴ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۶ (سانتیگراد)