مشهد

در خراسان رضوی، ایران
امروز: شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر مشهد، در استان خراسان رضوی، ایران

اطلاعات شهر مشهد

۳۲۸ کیلومتر مربع

۲,۵۶۷,۲۴۳ نفر

صولت مرتضوی

051 3

http://www.mashhad.ir

۱۰۵۰ متر

عطر، زعفران، نبات، خشکبار، زرشک، قالی مشهد، نقل، مهر و تسبیح، چرم مشهد، نخودچی، کشمش

توس، سناباد

مشهدالرضا، مشهد مقدس، پایتخت معنوی ایران

آب و هوای شهر مشهد

سرعت باد: ۸.۰۵ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال شرق

رطوبت: ۲۲ درصد، فشار: ۳۰۴۴۳.۶۵ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۵:۴۴

ساعت: ۱۶:۴۹

دما: °۱۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °۷ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۱ (سانتیگراد)